eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

28.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzje, wprowadzające w życie trzy nowe sektorowe dokumenty referencyjne (SRD), przyjęte 19 grudnia ub. roku:

dla sektora administracji pu...

31.12.2018

20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Eu...

21.12.2018

UE uaktualnia swój najważniejszy instrument finansujący projekty z dziedziny ochrony przyrody, bioróżnorodności i klimatu. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia przedłużającego progr...

20.12.2018

UE podejmuje działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywem sztucznym poprzez nałożenie surowych ograniczeń na niektóre produkty plastikowe jednorazowego użytku. Rada UE osiągnęła wstępne&nb...

29.11.2018

UE nowelizuje przepisy o najbardziej długotrwałych i szkodliwych chemikaliach na świecie. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia w wersji przekształconej o trwałych zanieczyszczeniach...

08.11.2018

UE chce zbliżyć do siebie wymogi sprawozdawcze przewidziane w szeregu aktów ustawodawczych z dziedziny środowiska. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia zakładającego spójniejsze i b...

31.10.2018

UE chce ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem. W tym celu ustaliła surowe nowe ograniczenia stosowania produktów plastikowych jednorazowego użytku. Dzisiaj ambasadorowie państw UE uzgodnili...

17.10.2018

Jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska Kongres ENVICON Environment czeka w tym roku premiera w Warszawie, w nowym terminie i rozszerzonej formule. Kończą się prace nad progra...

10.10.2018

W dniu wczorajszym Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje w sprawie zmiany klimatu. Podkreśla w nich, że potrzeba wzmożenia globalnych wysiłków na rzecz uniknięcia niebezpiecznych skutków zmiany kl...

13.08.2018

Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. W jaki sposób ją zagospodarowywać aby stała się dla nas cennym produktem? Od 1 stycznia 2016 roku obowi...

strony:
1 2 3