eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

24.07.2019

Celem ustawy jest pilne doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce ...

16.04.2019

Ubiegły rok był czasem, w którym zapadło kilka kluczowych zmian na rynku elektroodpadów. Dziś każdego z graczy obecnych w tym biznesie, a więc producentów i importerów sprzętu, zakłady przetwarzania,...

05.03.2019

UE stara się, by w całej UE można było bezpiecznie pić wodę z kranu. Rada UE przyjęła dziś stanowisko w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej.

Jednym z najważniejszych elementów przeks...

28.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzje, wprowadzające w życie trzy nowe sektorowe dokumenty referencyjne (SRD), przyjęte 19 grudnia ub. roku:

dla sektora administracji pu...

31.12.2018

20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Eu...

21.12.2018

UE uaktualnia swój najważniejszy instrument finansujący projekty z dziedziny ochrony przyrody, bioróżnorodności i klimatu. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia przedłużającego progr...

20.12.2018

UE podejmuje działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywem sztucznym poprzez nałożenie surowych ograniczeń na niektóre produkty plastikowe jednorazowego użytku. Rada UE osiągnęła wstępne&nb...

29.11.2018

UE nowelizuje przepisy o najbardziej długotrwałych i szkodliwych chemikaliach na świecie. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia w wersji przekształconej o trwałych zanieczyszczeniach...

08.11.2018

UE chce zbliżyć do siebie wymogi sprawozdawcze przewidziane w szeregu aktów ustawodawczych z dziedziny środowiska. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia zakładającego spójniejsze i b...

31.10.2018

UE chce ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem. W tym celu ustaliła surowe nowe ograniczenia stosowania produktów plastikowych jednorazowego użytku. Dzisiaj ambasadorowie państw UE uzgodnili...

strony:
1 2 3