eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

17.10.2018

Jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących ochrony środowiska Kongres ENVICON Environment czeka w tym roku premiera w Warszawie, w nowym terminie i rozszerzonej formule. Kończą się prace nad progra...

10.10.2018

W dniu wczorajszym Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje w sprawie zmiany klimatu. Podkreśla w nich, że potrzeba wzmożenia globalnych wysiłków na rzecz uniknięcia niebezpiecznych skutków zmiany kl...

13.08.2018

Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. W jaki sposób ją zagospodarowywać aby stała się dla nas cennym produktem? Od 1 stycznia 2016 roku obowi...

06.08.2018

Przyjęta 20 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw, nakłada na posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów...

03.08.2018

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Rządowego Centrum Legislacji ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw zostanie opublikowana w Dzie...

02.08.2018

Wczoraj Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo ochrony środowiska wprowad...

27.07.2018

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

W celu ułatwienia nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania...

23.07.2018

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu dnia 20 lipca, posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz  ustawy o odpadach.

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo ochrony środowiska...

23.07.2018

Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego, nowelizacja ustawy o odpadach mająca na celu lepszą kontrolę nad podmiotami zbierającymi, magazynującymi i przetwarzającymi odpady została potrak...

13.07.2018

Senatorowie uchwalając poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach wprowadzili możliwość dłuższego magazynowania niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, wydobytych w trakcie robót budowlanych, stanowiących...

strony:
1 2 3