eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

06.07.2018

W dniu wczorajszym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach. Posłowie wprowadzili kilka zmian do pierwotnego projektu.

Najistotniejsza wprowadzona zmiana dotyczy nieruchomości, na których będzie m...

26.06.2018

Rada UE przyjęła wczoraj rozporządzenie o monitorowaniu i raportowaniu emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie.

Rozporządzenie wpisuje się w ogólne wysiłki UE na rzecz redukcji e...

26.06.2018

Na posiedzeniu 25 czerwca ministrowie ds. środowiska przyjęli konkluzje o realizacji unijnego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rada ponownie podkreśliła potencjał gos...

22.06.2018

Dzisiaj do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do I czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniu 27 lipca ...

08.06.2018

Wczoraj Minister Środowiska przekazał do opiniowania projekt zmian w ustawie o odpadach. Zaproponowane zmiany mają ograniczyć nieprawidłowości w gospodarce odpadami, a w szczególności doprecyzować prz...

01.06.2018

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje zwiększenie środków finansowych o niemal 60 proc. dla programu LIFE – unijnego programu na rzecz środowiska i działań...

strony:
1 2 3