eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Centralny Rejestr Operatorów został dostosowany do nowych wymagań

01.02.18

Z dniem 1 lutego 2018 Centralny Rejestr Operatorów (CRO) został dostosowany do wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2419).

Wprowadzenie tych zmian umożliwia: 

  • zamknięcie Kart założonych dla urządzeń i systemów zawierających 3 kg lub więcej f-gazów, ale poniżej 5 ton CO2 eq f-gazów sporządzonych dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed 1 lutego 2018 r.,
  • założenie nowych Kart dla urządzeń i systemów dostarczonych na miejsce funkcjonowania lub zainstalowanych przed 1 lutego 2018 r. zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej, ale poniżej 3 kg f-gazów.
  • założenie przez operatorów Kart Urządzeń dla urządzeń będących agregatami chłodniczymi na samochodach ciężarowych chłodniach (o masie >3,5 t) oraz przyczepach chłodniach lub będących organicznymi obiegami Rankine’a, zawierających 5 ton CO2 eq lub więcej f-gazów.

Termin dokonania powyższych czynności upływa 1 sierpnia 2018. r.

źródło: http://www.cro.ichp.pl/