eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Innowacyjne wykorzystanie osadów ściekowych

13.08.18

Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. W jaki sposób ją zagospodarowywać aby stała się dla nas cennym produktem? Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie, które zakazuje składowania osadów ściekowych. Zmotywowało one wiele podmiotów do podejmowania badań i wdrażania innowacyjnych projektów dotyczących metod zagospodarowania tej cennej materii.

Podczas organizowanej przez ABRYS Sp. z o.o. 12. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych, która odbędzie się w dniach 25-27 września 2018 r. w Poznaniu, poznają Państwo różnorodne metody zagospodarowania osadów. Jedna z sesji tematycznych poświęcona zostanie właśnie innowacyjnym projektom i planowanym inwestycjom.
W sesji tej zaprezentowane zostaną następujące tematy:

  • osady ściekowe - odpad czy źródło surowców i energii?
  • wykorzystanie hydrodynamicznej dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji usuwania związków biogennych
  • minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych
  • zwiększenie efektywności technologicznej i energetycznej procesu przeróbki osadów ściekowych poddanych dezintegracji temperaturowej
  • optymalne zarządzanie osadami ściekowymi w Lesznie. Projekt badający wpływ ścieków na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie
  • przegląd technologii przeróbki osadów ściekowych w aspekcie odzysku związków biogennych
  • pierwsza w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych

Opiekunem merytorycznym sesji jest dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, profesor Politechniki Warszawskiej. Jest ona autorem lub współautorem ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Od 2017 r. koordynuje prace naukowego zespołu ekspertów NFOŚiGW.

Zachęcamy do udziału i dyskusji w gronie ekspertów i naukowców na temat innowacji w osadach ściekowych. To jedyna taka okazja, aby spotkać się z branżą.

Więcej informacji na stronie konferencji.