eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Karty przekazania odpadów będą wystawiane w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami

08.11.17

7 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz prowadzeniu ewidencji odpadów.

Projekt ustawy wprowadza obowiązek uzyskania wpisu do BDO na wniosek przez wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyjątkiem wytwórców odpadów podlegających wpisowi z urzędu (podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów). Podmioty te nie będą objęte opłatą rejestrową i roczną.  

Projekt przewiduje również zmiany w prowadzeniu ewidencji odpadów, które mają na celu ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych. W obecnym systemie nie jest wymagane, aby karta przekazania odpadów towarzyszyła transportowi odpadów i była okazywana przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu odpadów. Przepisy zezwalają  na sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane w okresie jednego miesiąca. Projektowane zmiany wymagają posiadania potwierdzenia utworzenia karty przekazania odpadów z BDO przez kierowcę w trakcie wykonywania transportu. W związku z powyższym projekt przewiduje rezygnację ze zbiorczej karty przekazania odpadów.

W stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów sposób utworzenia i prowadzenia kart ewidencji odpadów ulegnie znaczącym zmianom. Karta będzie tworzona przez przekazującego w BDO. Przekazujący będzie zobowiązany do wskazania podmiotu transportującego i podmiotu przyjmującego odpady.   

Projekt zakłada, że zmienione przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji odpadów wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Projekt wprowadza również przedłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów z zakresu sprawozdawczości, tak aby sprawozdania za lata 2017 i 2018 były składane na dotychczasowych zasadach. Rozwiązanie takie jest konieczne w związku z planowanymi zmianami w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).