eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Rada UE zatwierdziła reformę handlu emisjami - nowe przepisy na lata 2021–2030

28.02.18

27 lutego 2018 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na okres po 2020 r.

Reforma ETS obejmuje następujące nowe elementy:

  • pułap całkowitych emisji będzie redukowany co roku o 2,2% (liniowy współczynnik redukcji – LRF),
  • do końca 2023 r. tymczasowo podwoi się liczba uprawnień przenoszonych do rezerwy stabilności rynkowej (wskaźnik zasilenia),
  • w 2023 r. wejdzie w życie nowy mechanizm ograniczający ważność uprawnień w rezerwie stabilności rynkowej do pewnego pułapu.

Ponadto zmieniona dyrektywa ETS zawiera szereg nowych przepisów mających chronić przemysł przed ryzykiem ucieczki emisji i koniecznością stosowania międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF):

  • odsetek uprawnień przeznaczonych na aukcję wyniesie 57%. Przewidziano też jego warunkowe obniżenie o 3% w przypadku zastosowania współczynnika CSCF. Byłby wtedy stosowany spójnie we wszystkich sektorach.
  • zmienione zasady przydziału bezpłatnych uprawnień umożliwią lepsze dostosowanie do rzeczywistych poziomów produkcji, a wskaźniki wykorzystywane do określenia przydziału zostaną uaktualnione
  • sektory najbardziej zagrożone przeniesieniem produkcji poza UE otrzymają pełne bezpłatne przydziały. Wskaźnik bezpłatnego przydziału dla sektorów mniej narażonych na ucieczkę emisji wyniesie 30%. Po 2026 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie bezpłatnych przydziałów dla mniej narażonych sektorów, z wyjątkiem sektora ciepłowniczego
  • rezerwa dla nowych instalacji będzie początkowo zawierać niewykorzystane uprawnienia z obecnego okresu 2013–2020 i 200 mln uprawnień z rezerwy stabilności rynkowej. Maksymalnie 200 mln wróci do rezerwy stabilności rynkowej, jeśli w okresie 2021–2030 nie zostanie wykorzystane
  • państwa członkowskie mogą nadal rekompensować pośrednie koszty emisji zgodnie z zasadami pomocy państwa. Uściślono także przepisy o raportowaniu i przejrzystości.

Zatwierdzenie dyrektywy przez Radę UE jest ostatnim krokiem procedury ustawodawczej. Nowa dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Źródło: Rada Unii Europejskiej