eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Deklaracja środowiskowa EMAS po nowemu

31.12.18

20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Zmiana Załącznika IV do EMAS wejdzie w życie 9 stycznia 2019 r., co oznacza, że zatwierdzane po tej dacie deklaracje środowiskowe lub zaktualizowane deklaracje środowiskowe muszą spełniać "nowe" wymagania. Jednoznacznie sformułowany przepis przejściowy (art. 2 rozporządzenia) przewiduje wyjątek: do 9 stycznia 2020 r. można zatwierdzić dokument opracowany na podstawie "starych" zasad, ale pod warunkiem uzyskania zgody organu właściwego (czyli GDOŚ).

Brak na razie informacji o publikacji sektorowych dokumentów referencyjnych (SRD), przyjętych w tym samym dniu.