eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe dokumenty referencyjne EMAS

28.01.19

W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzje, wprowadzające w życie trzy nowe sektorowe dokumenty referencyjne (SRD), przyjęte 19 grudnia ub. roku:

  • dla sektora administracji publicznej,
  • dla sektora produkcji pojazdów,
  • dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Decyzje wchodzą w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, a stosuje się je od dnia 18 maja 2019 r.

Naszym zdaniem wytyczne wynikające z dokumentów referencyjnych mogą mieć zastosowanie nie tylko dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania wg EMAS, ale mogą być również traktowane i przyjmowane jako dobre praktyki:

  • w organizacjach wdrażających/utrzymujących SZŚ oparte na ISO 14001,
  • w organizacjach zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przetwarzanie odpadów też jest ujęte w SRD).