eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe normy jakości dla wody pitnej

05.03.19

UE stara się, by w całej UE można było bezpiecznie pić wodę z kranu. Rada UE przyjęła dziś stanowisko w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej.

Jednym z najważniejszych elementów przekształconej dyrektywy będzie uaktualnienie obecnych norm jakości wody, ustalonych ponad 20 lat temu. W akcie wprowadza się też podejście do monitorowania jakości wody oparte na ryzyku. Podejście to powinno w dłuższym okresie zmniejszyć koszty monitorowania, a zarazem zagwarantować najwyższą jakość wody pitnej.

Proponowane zmiany do dyrektywy wprowadzają również nowe obowiązki związane z poprawą dostępu do wody. Państwa członkowskie będą musiały także dopilnować, by konsumenci mieli dostęp do informacji o właściwościach wody pitnej. Rada proponuje też nową procedurę ustalania wymogów higienicznych wobec materiałów mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Chodzi o to, by poprawić jakość takich materiałów i tym samym zadbać o ochronę zdrowia ludzkiego i o brak zanieczyszczeń.

Parlament Europejski ma przyjąć stanowisko dotyczące propozycji zmian dyrektywy na drugiej sesji plenarnej w marcu. Negocjacje międzyinstytucjonalne odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie 2019 r.