eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zakazu stosowania plastikowych produktów jednorazowego użytku

20.12.18

UE podejmuje działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia tworzywem sztucznym poprzez nałożenie surowych ograniczeń na niektóre produkty plastikowe jednorazowego użytku. Rada UE osiągnęła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie nowej dyrektywy, która jest częścią wysiłków UE na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia odpadów zanieczyszczających morza.

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych opiera się na obowiązującym prawodawstwie UE dotyczącym odpadów, ale idzie dalej, ustanawiając jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące tego rodzaju produktów i opakowań, które znajdują się wśród dziesięciu najczęstszych przedmiotów zanieczyszczających europejskie plaże. Nowe przepisy będą zakazywały stosowania niektórych produktów plastikowych, w przypadku których istnieją alternatywy. Ponadto zostaną wprowadzone specjalne środki ograniczające wykorzystanie najczęściej segregowanych produktów z tworzyw sztucznych.

Produkty plastikowe jednorazowego użytku są wykonane całkowicie lub częściowo z tworzywa sztucznego i zwykle są przeznaczone do jednorazowego użycia lub na krótki czas, zanim zostaną wyrzucone. Przy projektowaniu produktów z tworzyw sztucznych należy zawsze brać pod uwagę możliwość ponownego użycia i możliwość ponownego przetworzenia produktu.

Jednym z głównych celów tej dyrektywy jest zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych. Tam, gdzie to możliwe, środki ustanowione w dyrektywie i ich wdrażanie powinny priorytetowo traktować zapobieganie powstawaniu odpadów lub przechodzenie na produkty wielokrotnego użytku.

Następujące produkty zostaną zakazane w UE:

  • plastikowe sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki),
  • plastikowe talerze,
  • plastikowe słomki,
  • pojemniki na żywność wykonane ze spienionego polistyrenu (takie jak pudełka do przechowywania żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos),
  • pojemniki i kubki do napojów wykonane ze spienionego polistyrenu,
  • produkty wykonane z oksodegradowalnego tworzywa sztucznego: ten termin odnosi się do tworzyw sztucznych, które zawierają dodatki, które sprzyjają utlenianiu tego tworzywa sztucznego na mikro fragmenty w warunkach tlenowych,
  • patyczki do uszu z tworzywa sztucznego.

Ponadto państwa członkowskie podejmą niezbędne środki w celu osiągnięcia mierzalnego ograniczenia ilościowego spożycia następujących produktów:

  • pojemniki na żywność wykonane z tworzywa sztucznego, takie jak pudełka do przechowywania żywności, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia na miejscu lub na wynos;
  • plastikowe kubki do napojów, w tym ich pokrywy i pokrywki - od 2025 r. butelki do napojów PET będą musiały zawierać co najmniej 25% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, przy czym wskaźnik ten będzie obliczany jako średnia dla państwa członkowskiego; od 2030 r. wszystkie butelki z tworzyw sztucznych będą musiały zawierać 30% tworzywa sztucznego z recyklingu.

Opakowania chusteczek nawilżonych, tj. wstępnie zwilżonych środków do higieny osobistej i zastosowań domowych, będą musiały nosić oznaczenia informujące konsumentów o obecności plastiku w wilgotnej chusteczce i skutków dla środowiska w przypadku niewłaściwego wyrzucania zużytych chusteczek.

Producenci filtrów tytoniowych, które zawierają plastik, będą podlegać rozszerzonemu systemowi odpowiedzialności producenta. Oznacza to, że będą musieli pokryć koszty publicznych systemów zbierania niedopałków papierosów, w tym niezbędnej infrastruktury, takiej jak odpowiednie pojemniki na odpady. Opakowania papierosów i innych wyrobów tytoniowych, które zawierają filtry zawierające plastik, będą musiały posiadać oznakowania informujące konsumentów o obecności plastiku i skutków dla środowiska w przypadku niewłaściwego postępowania z niedopałkami.

Projekt dyrektywy jest częścią unijnej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych. Komisja Europejska przedstawiła go pod koniec maja 2018 r. Ministrowie ochrony środowiska omówili tę propozycję na swoich posiedzeniach w dniach 25 czerwca i 9 października. Rada uzgodniła swoje stanowisko w dniu 31 października i rozpoczęła rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim w dniu 6 listopada, które zakończyły się wstępnym porozumieniem. Jeśli przyjęte rozwiązania zostaną potwierdzona przez ambasadorów UE państw członkowskich, dyrektywę będzie można przedłożyć do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu, a następnie z powrotem do Rady w celu ostatecznego przyjęcia.

źródło: Rada Unii Europejskiej