eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje w sprawie zmian klimatu

10.10.18

W dniu wczorajszym Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje w sprawie zmiany klimatu. Podkreśla w nich, że potrzeba wzmożenia globalnych wysiłków na rzecz uniknięcia niebezpiecznych skutków zmiany klimatu jeszcze nigdy nie była tak pilna. Konkluzje stanowią podstawę stanowiska UE na zbliżającą się grudniową konferencję COP24 w Katowicach.

W konkluzjach ministrowie środowiska podsumowali postępy, jakie UE poczyniła w ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o przepisy w konkretny sposób wdrażające zobowiązania UE do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mowa tu m.in. o:

  • nowym unijnym celu zwiększenia do 2030 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 32%,
  • nowym celu w zakresie efektywności energetycznej w wysokości 32,5%,
  • reformie unijnego systemu handlu emisjami (ETS),
  • celach ograniczenia emisji w sektorach nieobjętych ETS oraz
  • włączeniu użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) do ram polityki klimatyczno-energetycznej UE.

Niskoemisyjny i odporny na zmianę klimatu wzrost jest możliwy: UE w dalszym ciągu skutecznie oddziela wzrost gospodarczy od emisji. W latach 1990–2016 PKB Unii Europejskiej wzrósł o 53%, podczas gdy całkowity poziom emisji zmniejszył się o 22,4%. Udział UE w globalnych emisjach gazów cieplarnianych spadł z 17,3% w 1990 r. do 9,9% w 2012 r.

Źródło: Rada Unii Europejskiej