eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Po niespełna miesiącu procedowania Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach

23.07.18

Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego, nowelizacja ustawy o odpadach mająca na celu lepszą kontrolę nad podmiotami zbierającymi, magazynującymi i przetwarzającymi odpady została potraktowana priorytetowo.  

Niespełna po miesiącu prac, na 67 posiedzeniu Sejmu w dniu 20 lipca, posłowie uchwalili ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.  

Dwa dni wcześniej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po rozpatrzeniu uchwały Senatu w sprawie zmian do ustawy o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw wniosła o przyjęcie przez Sejm wszystkich poprawek zaproponowanych przez senatorów. O poprawkach zaproponowanych przez Senat można przeczytać w artykule Senat uchwalił poprawki do noweli ustawy o odpadach.

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia od ogłoszenia z wyjątkiem:

  • przepisów wprowadzających obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz
  • przepisu art. 43 ust. 8 zawierającego delegację dla ministra spraw wewnętrznych do wydania, w drodze rozporządzenia, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów budowlanych przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, który to przepis wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

źródło: sejm.gov.pl