eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

06.11.2018

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680).

06.11.2018

: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

06.11.2018

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. z 2014 r. poz. 769).

31.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

25.10.2018

Co się zmienia: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)  

Kogo dotyczy: Obwieszczenie dotyc...

24.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 270 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)

24.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 312 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

 

 

24.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 190 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

24.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

10.10.2018

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523).

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10