eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

19.01.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

19.01.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

19.01.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

15.01.2018

: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

12.01.2018

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1994 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567) oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie, z pewnym wyjątkiem, z dniem 25 stycznia 2018 r.

05.01.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

04.01.2018

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz

• ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

• ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

• ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

• ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.

04.01.2018

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2018 r.

02.01.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

02.01.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10