eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

O nas

eko-net.pl funkcjonuje w obecnej formie prawnej od października 2004 r. Firma powstała na bazie Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, które było pionierem w zakresie opracowania praktycznych i teoretycznych podstaw wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w Polsce. Pierwsze szkolenia w tym zakresie członkowie zespołu eko-net.pl prowadzili już w 1995 r., a pierwszy z klientów uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 14001 w lipcu 1997r. W 1999 r. opracowaliśmy pierwszy w Polsce i wciąż szeroko stosowany poradnik dotyczący wdrażania SZŚ "Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001". Poza działalnością doradczą i szkoleniową członkowie zespołu mają znaczące doświadczenie audytorskie.

W ostatnim okresie głównym obszarem naszego działania jest doradztwo w zakresie doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego, przede wszystkim w zakresie zgodności z prawem.

Świadectwem wysokiej oceny naszych kompetencji jest współpraca z międzynarodowymi firmami doradczymi. W 2005 r. jako główny polski podwykonawca holenderskiej firmy Royal Haskoning uczestniczyliśmy w programie wdrażania wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytów (EMAS) w Polsce (szkolenia dla weryfikatorów środowiskowych, zainteresowanych organizacji oraz administracji). Na zlecenie międzynarodowych firm doradczych (ARCADIS Geraghty & Miller, Waterman Environmental, Golder Associates) prowadzimy przeglądy zgodności z przepisami ochrony środowiska i bhp w polskich oddziałach międzynarodowych koncernów.

Współpracujemy również z administracja centralną. Przygotowaliśmy szereg opracowań dla Ministerstwa Środowiska – ostatnio "Wytyczne do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego". Prowadziliśmy także szereg szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania pozwoleń związanych z korzystaniem ze środowisk – ostatnio realizowaliśmy na terenie całego kraju cykl szkoleń dla pracowników starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.09 "Wzmocnienie polskiej administracji publicznej we wdrażaniu dyrektywy IPPC i OOŚ – kontynuacja".

Uczestniczyliśmy w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla weryfikatorów środowiskowych powołanej przez Ministerstwo Środowiska i Polskie Centrum Akredytacji. Prowadzimy szkolenia dla auditorów SZŚ pracujących dla jednostek certyfikujących. Naszymi klientami w tym zakresie są Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Det Norske Veritas Poland.

Referencje