eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Oferta

Członkowie naszego zespołu dysponują doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi przedsiębiorstw pod kątem ochrony środowiska. Ściśle współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin ochrony środowiska, pracujących w zakładach przemysłowych, jak i na Politechnice Gdańskiej.

Chętnie podejmujemy się nietypowych zleceń wymagających wysokich kwalifikacji.  


Obszary naszej działalności:

SYSTEM ISO 14001/EMAS

 • wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001/EMAS
 • przygotowywanie rejestrów aktualnie obowiązujących wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska,  które:
  • zawierają realne wymagania - nie tylko tytuły aktów prawnych,
  • wskazują powiązania wymagań prawnych z aspektami środowiskowymi,
  • są aktualizowane i udostępniane w przyjaznej formie, ·
 • prowadzenie auditów wewnętrznych,
 • prowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi zgodnie z punktem 4.5.2 normy ISO 14001,
 • kompleksowa pomoc w realizacji wymagań normy ISO 14001/EMAS w zakresie zgodności z prawem,

AUDYTY / OCENY ZGODNOŚCI

 • identyfikacja wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeglądy / audyty środowiskowe

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DECYZJE ŚRODOWISKOWE

 • operaty wodnoprawne – załącznik do wniosku o wydanie pozwoleń w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
 • wnioski o wydanie pozwoleń/zezwoleń w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów,
 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych.

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw polegająca na przejęciu zadań i obowiązków związanych z prowadzaniem niezbędnej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, m.in.:

 • nadzór nad dokumentacją wynikającą z aktualnych regulacji prawa ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji, raportowanie oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • przygotowanie raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
 • prowadzenie ewidencji odpadów oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,

oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa podczas kontroli WIOŚ (lub innych organów administracji).

SZKOLENIA