eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Ocena zgodności z prawem

Zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska jest istotnym elementem oceny partnerów biznesowych. W ostatnich latach zainteresowanie tego typu usługą stale wzrasta – głownie za sprawą zagranicznych podmiotów poszukujących partnerów do współpracy w Polsce. W wielu przypadkach współpraca jest warunkowana potwierdzeniem utrzymywania tej zgodności. Wynika to z obaw partnerów biznesowych o własny wizerunek, a także ciągłość współpracy, która może być zagrożona w przypadku problemów kontrahenta w zakresie ochrony środowiska.

Sankcje prawne dla podmiotów nie spełniających wymagań zaostrzają się z roku na rok. Co prawda egzekwowanie prawa w tym zakresie nie jest jeszcze w Polsce zbyt rygorystyczne, ale (m.in. ze względu na presję ze strony organów Unii Europejskiej) sytuacja ta będzie ulegać zmianie. Wśród zapisanych w prawie sankcji znaleźć można wstrzymanie użytkowania eksploatowanej instalacji (art. 365 ustawy Prawo ochrony środowiska) a nawet karę pozbawienia wolności do lat 12 (art. 185 Kodeksu Karnego), nie wspominając o rozlicznych sankcjach w postaci grzywny lub innych dolegliwościach finansowych.  

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oferujemy usługi polegające na jednorazowej lub okresowej ocenie zgodności. Obejmuje ona:  

  • analizę dokumentacji,
  • wizję lokalną (1-3 dni),
  • przygotowanie raportu.

Raport wskazuje ewentualne obszary niezgodności z prawem. Zawiera także wskazania dotyczące działań naprawczych. Oceny zgodności są dokonywane przez praktyków mających doświadczenie z wielu sektorów gospodarki (patrz referencje) mających wsparcie kancelarii prawnej specjalizującej się w zagadnieniach ochrony środowiska.