eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Polityka zachowania poufności

Szanujemy prawo użytkowników naszego serwisu do prywatności. Dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. 

Administratorem danych osobowych użytkowników jest eko-net.pl

Dane osobowe użytkowników przetwarzamy zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Dostęp do niektórych elementów serwisu wymaga rejestracji i logowania. 

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, miejsce pracy lub uczelnię, zainteresowania, adres poczty elektronicznej oraz hasło niezbędne do korzystania z niektórych elementów serwisu. 

Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. 

W formularzu należy - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów eko-net.pl. 

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w serwisie.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania usunięcia lub przeniesienia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany swoich danych osobowych i innych zawartych w swoim profilu. i poprawiania podanych przez siebie danych. 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.

Oświadczamy, że nie udostępniamy danych osobowych użytkowników serwisu innym podmiotom.

Dane osobowe użytkowników przechowujemy do czasu usunięcia konta użytkownika w serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie użytkownika ale również w przypadku wycofania przez użytkownika  zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych  osobowych bądź żądania ich usunięcia.

24 maja 2018 r.