eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Polityka zachowania poufności

Szanujemy prawo użytkowników naszego serwisu do prywatności. Dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.  

Dostęp do niektórych elementów serwisu wymaga rejestracji i logowania.  

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, miejsce pracy lub uczelnię, zainteresowania, adres poczty elektronicznej oraz hasło niezbędne do korzystania z niektórych elementów serwisu.  

Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.  

W formularzu należy - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów eko-net.pl.  

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.  

Oświadczamy, że nie udostępniamy danych osobowych użytkowników serwisu innym podmiotom.