eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Członkostwo

Zostań członkiem Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

Warunki członkostwa - wysokość składek

Składka dla członków rzeczywistych

  • 100 PLN - jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków Stowarzyszenia - zgodnie z uchwałą nr 3/I/97
  • 50 PLN za rok - zgodnie z uchwałą nr 2/I/97

Studenci przystępujący do Stowarzyszenia są zwolnieni z opłaty wpisowej - zgodnie z uchwałą nr 1/I/99

Składka dla członków wspierających (wpłata roczna) - zgodnie z Uchwałą Zarządu z 8 grudnia 2008 w sprawie zmiany oferty dla członków wspierających.

  • podstawowa, dla firm kategorii:
    • mikroprzedsiębiorstwo: 500 PLN
    • MSP: 1500 PLN
    • duże: 3000 PLN
  • pełna, dla każdej kategorii firm zwiększona o 50 % w stosunku do podstawowej indywidualnie negocjowana

Zasady wnoszenia składek określone zostały w uchwale Zarządu z 2 stycznia 2008.

Składki i wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000.
Adres: Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

nazwa banku: Bank Ochrony Środowiska S.A.
nr konta: 45 1540 1102 2001 5701 9581 0002