eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Członkowie wspierający

Skład Rady Programowej PF ISO 14000:

  1. Krzysztof Wiland - przewodniczący
  2. Tomasz Kliś
  3. Marek Misztal

Członek wspierający

PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże
ul. Swojska 9, 80-867 Gdańsk
www.pgeenergiaciepla.pl

PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
www.termika.pgnig.pl

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo 76
www.zedolnaodra.pgegiek.pl

Elektromontaż Rzeszów SA
ul. Słowackiego 20, 35-020 Rzeszów
www.elektromontaz.com.pl

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
www.pwpw.pl

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA
ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa
www.rekopol.pl

PRS SA Biuro Systemów Zarządzania
Aleja Generała Hallera 126, 80-416 Gdańsk
www.prs.pl

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
www.bureauveritas.pl

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
www.tuv-nord.com/pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA
ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa
www.pcbc.gov.pl

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa
www.tuv.com/pl

KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Gen. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław
www.cuprum.wroc.pl

Centrum Certyfikacji Jakości
ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa
www.ccj.wat.edu.pl

Dolina Nidy Sp. z o.o.
Leszcze 15, 28-400 Pińczów
www.dolina-nidy.com.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA
ul. Chlebowa 22, 44-355 Jastrzębie Zdrój
www.pgwir.pl

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny
www.cbidgp.pl

DNV GL Business Asurance Poland Sp. z o.o.
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia
www.dnvgl.pl

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
www.sgs.pl

DQS Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-657 Warszawa
www.dgs.pl

Ekolog Sp. z o.o.
ul. Świętowidzka 4/6; 61-058 Poznań
www.ekolog.pl

ISOCERT Sp. z o.o. sp. k.
ul. Rysia 1a; 53-656 Wrocław
www.isocert.org.pl

eko-net.pl
ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk
www.eko-net.pl

Biuro SYSTEM S.J.
ul. Faradaya 55 lok. 44, 42-200 Częstochowa
www.biuro-system.com

ALMAT Systemy Zarządzania
ul. Umińskiego 10c/12, 61-517 Poznań
www.almatsystemy.com.pl