eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

XXIII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000

18.05.2018

Serdecznie zapraszamy na XXIII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku w Hotelu Czerniewski w Warszawie, ul. Jutrzenki 119.
Rozpoczęcie Zebrania w I terminie o godzinie 12.00, II termin o godzinie 13.00.

Program XXIII Walnego Zebrania Członków PF ISO 14000


Spotkanie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki

10.04.2018

Równolegle z zajmowaniem się metodami i zasadami zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 włącza się również w zagadnienia zarządzania energią wg norm ISO serii 50000. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, kiedy widać wyraźne powiązania tych dwóch bliskich sobie obszarów. Do takich zagadnień należy audyt energetyczny wg ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 i możliwość jego realizacji w ramach elementów systemu zarządzania środowiskowego.

W dniu 21.02 br. członkowie Zarządu Forum (G. Ścibisz i A. Ociepa) spotkali się w Warszawie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki (WEC- World Energy Council). Na spotkaniu przedstawiliśmy założenia projektu, jaki mamy zamiar przygotować, dotyczącego możliwości wykonania audytu energetycznego w ramach SZŚ wg ISO 14001/EMAS i nasze ogólne oczekiwania od Rady Zarządzającej PK WEC. Odbyła się krótka dyskusja. Uzgodniono, że prace nad projektem będą kontynuowane, PF ISO 14000 przygotuje bardziej szczegółowe założenia projektu, a Polski Komitet ŚRE podejmie decyzje odnośnie możliwych form jego wsparcia.

Członków PF ISO 14000 zainteresowanych tematyką zarządzania energią i chętnych do podejmowania działań w tym zakresie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu lub do członków Zarządu.


Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”

28.03.2018

Polskie Forum ISO 14000 wzięło udział w zorganizowanej 16 marca 2018 roku w Warszawie, VII Ogólnopolskiej Konferencji "Normalizacja w Szkole" pod hasłem "Normy w ochronie środowiska". Stowarzyszenie reprezentowała dr inż. Dorota Krupnik. Spotkanie to było jednocześnie okazją do promocji Polskiego Forum ISO 14000 oraz zaprezentowania jego osiągnięć i możliwości. Wystąpienie wzbudziło zainteresowanie wielu osób, czego dowodem były pytania zadawane w trakcie panelu dyskusyjnego i w kuluarach konferencji dotyczące Stowarzyszenia.

Konferencja była zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, uczniowie, z całej Polski, pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz osoby zainteresowane tematyką.

Celem Konferencji było między innymi:

 • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
 • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
 • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem, którego dokonali: dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes PKN oraz Andrzej Daniluk - Dyrektor OEIiZK. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ekspertów, którzy przedstawili szerokie spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska w ujęciu normalizacyjnym. Referat wprowadzający pt.: "Normalizacja w ochronie środowiska" przedstawiła Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji.
Po niej głos zabierali kolejno:

 • Marek Waszczewski (Departament Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska) z prezentacją: "Działania Ministerstwa Środowiska na rzecz jakości powietrza";
 • prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN/KT 280) z prezentacją pt. "Działania Komitetu Technicznego ds. Jakości Powietrza w zakresie ochrony środowiska";
 • prof. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk (Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska oraz PKN/KT 122) z prezentacją pt. "Rola normalizacji w ochronie wód";
 • dr inż. Dorota Krupnik (Polskie Forum ISO 14000) z prezentacją pt.  "Normy serii ISO 14000. Systemy i narzędzia wspomagające ochronę środowiska";
 • Arkadiusz Mrówczyński (pracodawca, projektant) z prezentacją pt. "Aspekt edukacyjny normalizacji w ochronie środowiska".

Po wystąpieniach prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Grażynę Gregorczyk z OEIiZK. Miłym akcentem było przekazanie Prezesowi PKN okolicznościowego dyplomu z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu wiedzy normalizacyjnej. W imieniu Dyrektora - Janusza Moosa - dyplom wręczyła Donata Andrzejczyk z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

      

W trakcie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień "Promotora Edukacji Normalizacyjnej". Konferencję zakończył quiz znajomości podstaw normalizacji. Autorzy najlepszych odpowiedzi zostali uhonorowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez PKN i OEIiZK.


IV Konferencja Promowa SGS

19.01.2018

SGS Polska Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do udziału w IV Konferencji Promowej dla Klientów i Współpracowników SGS, która odbędzie się w dniach 24-27 maja 2018 r. podczas podróży Gdynia - Karlskrona - Kopenhaga - Malmo.

Podczas 4-dniowej podróży poruszone zostaną najpopularniejsze w obecnej chwili tematy: efektywności energetycznej, zarządzania ryzykiem oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO. Uczestnicy będą mieli szansę poznać ich problematykę dzięki wystąpieniom najwyższej klasy specjalistów, jak też case-study rozwiązań stosowanych przez największe polskie i międzynarodowe firmy.

Integralną częścią konferencji będzie także szeroka wymiana doświadczeń podczas spotkań kuluarowych, odnowienie lub nawiązanie nowych kontaktów w gronie osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką systemów zarządzania. Niezapomniana podróż wiąże się ze zwiedzaniem, dlatego w czasie Konferencji Promowej zwiedzimy szwedzkie MALMÖ oraz stolicę Danii - KOPENHAGĘ. Trasę między miastami pokonamy przejeżdżając przez Øresundsbron - Most nad Sundem, najdłuższy na świecie most łączący dwa państwa.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie www.konferencjesgs.pl


Spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS

11.12.2017

W dniu 17.11.2017 r. Stowarzyszenie PF ISO 14000 zorganizowało kolejne spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS. Spotkanie było poświęcone zmianom, jakie w systemie ekozarządzania i audytu EMAS przyniosło wydanie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1505 z 28 sierpnia 2017 r., zmieniającego Załączniki I, II i III Rozporządzenia 1221/2009.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich (oprócz jednego) polskich akredytowanych weryfikatorów EMAS, a także przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji. Warto zaznaczyć, że wszyscy akredytowani weryfikatorzy EMAS są członkami naszego stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedyskutowano dobre praktyki w zakresie dostosowywania systemów zarządzania środowiskowego do nowych wymagań, a także prowadzenia weryfikacji EMAS przez akredytowane jednostki i ich auditorów. W najbliższych dniach zarząd Forum prześle do uczestników spotkania wnioski z dyskusji. Uczestnicy wyrazili zamiar częstszego spotykania się w takim gronie, możliwe, że gospodarzami następnych spotkań będą kolejno akredytowane jednostki weryfikujące wymagania EMAS.


Warsztaty nt. przetwarzania sprzętu

05.12.2017

W dniu 16 listopada br. w sympatycznej scenerii miasta Chrzanowa odbyły się zorganizowane przez Polskie Forum ISO 14000 warsztaty poświęcone przygotowaniom do audytowania zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W spotkaniu uczestniczyli audytorzy oraz przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, którzy będą przeprowadzali audyty.

Była teoria w wykonaniu eksperta, prezesa zarządu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań "Elektro-Odzysk" p. Mirosława Baściuka i dyrektora zakładu przetwarzania w Bolęcinie p. Michała Buczaka, była część praktyczna w postaci wizytacji w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu Biosystem S.A. w Bolęcinie (właśnie koło Chrzanowa). Uczestniczący w spotkaniu audytorzy i przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, uznali spotkanie za zdecydowanie pożyteczne w kontekście wchodzącego w życie 1 stycznia 2018 r. obowiązku poddania się audytowi prowadzonemu przez weryfikatora EMAS.


Audyty recyklerów

06.10.2017

W dniu 28 września Senat przyjął (niewielkie) poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Poprawki nie dotyczą wymagań w zakresie dodatkowej akredytacji weryfikatorów (w tym braku okresów przejściowych), co oznacza, że wymóg prowadzenia od 2018 r. audytów pod akredytacją należy przyjąć za pewny. Wyniki ankiety, którą Forum przeprowadziło w ostatnim tygodniu września pozwalają oceniać ilość przeprowadzonych w bieżącym roku audytów recyklerów na ok. 240 (nie dostaliśmy informacji od wszystkich weryfikatorów), co oznaczałoby objęcie audytami około połowy zobowiązanych (wg szacunków Rekopol-u za 2015 r.). W przyszłym roku dojdą jeszcze audyty z obszaru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (159 zakładów przetwarzania i 8 organizacji odzysku).


Wymóg akredytacji weryfikatorów EMAS w zakresie gospodarki odpadami

21.09.2017

15 września 2017 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzając m.in. wymóg akredytacji dla weryfikatorów EMAS prowadzących audyty recyklerów opakowań (co było przygotowywane), ale również - audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (co pojawiło się dopiero na etapie prac sejmowych).

Zmiana, zbieżna z oczekiwaniami i staraniami Forum, jest niezbyt fortunnie skonstruowana, ponieważ równocześnie wycofano się z okresu przejściowego planowanego pierwotnie w przypadku już rozpoczętych audytów "opakowaniowych" (art. 10 ustawy w wersji skierowanej do Sejmu, a obecnie art. 13 ustawy zmieniającej w wersji przyjętej przez Sejm). W tej sytuacji wymóg akredytacji ma dotyczyć wszystkich audytów w zakresie gospodarki odpadami za 2017 r.
Jeszcze jest szansa na poprawki na Komisji Senackiej 21 września.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Zmiany rozporządzenia EMAS

08.09.2017

W dniu 29 sierpnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) wprowadzające zmiany wymagań dotyczących przeglądu środowiskowego, systemu zarządzania środowiskowego oraz wewnętrznych audytów środowiskowych.

Wprowadzenie zmian jest związane z opublikowaniem w ubiegłym roku nowej wersji międzynarodowej normy ISO 14001, która stanowi podstawę dla wymogów systemu zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS. Konieczna więc stała się zmiana części A załącznika II do rozporządzenia EMAS, poprzez wskazanie, że wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS są określone w sekcjach 4-10 normy EN-ISO 14001:2015. W części B załącznika II do rozporządzenia EMAS, wymieniono kilka dodatkowych kwestii, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać, a które są bezpośrednio powiązane z elementami normy ISO 14001. W związku ze zmianą wymagań normy ISO 14001, nowymi dodatkowymi zagadnieniami, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać są przedstawiciel kierownictwa oraz cele środowiskowe.

W celu zapewnienia spójnego podejścia w różnych załącznikach stosowne nowe wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2015 zostały również uwzględnione w załączniku I do rozporządzenia EMAS, w którym określono wymogi dotyczące przeglądu środowiskowego, i w załączniku III, w którym określono wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego.

Zakres przeglądu środowiskowego został poszerzony o następujące obszary:

 • określenie kontekstu organizacji,
 • określenie zainteresowanych stron oraz ich potrzeb i oczekiwań,
 • określenie i udokumentowanie ryzyka i szans.

Wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego nie zmieniły się w sposób znaczący. Zakres informacji zawartych w raporcie z audytu został poszerzony o informacje dotyczące stanu zgodności z wymaganiami prawnymi oraz środków podjętych w celu zapewnienia, aby tę zgodność można było wykazać.

Nowe wymagania wejdą w życie 18 września. Jeżeli termin odnowienia rejestracji w EMAS przypada wcześniej niż przed 14 marca 2018 r., to Artykuł 2 rozporządzenia stanowi: "Zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem zostaje sprawdzona podczas weryfikacji organizacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009. W przypadku odnowienia rejestracji EMAS, jeżeli termin następnej weryfikacji przypada wcześniej niż przed dniem 14 marca 2018 r., może on zostać przedłużony o sześć miesięcy w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym i właściwymi organami.
Jednakże przed dniem 14 września 2018 r. następna weryfikacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 (1). Jeżeli taka weryfikacja miała miejsce, oświadczenie weryfikatora środowiskowego, a także świadectwo rejestracji są ważne tylko do dnia 14 września 2018 r."

Rozporządzenie EMAS 2017-1515

EMAS_revised_annexes


Spotkanie w Ministerstwie Środowiska ws. audytów gospodarki odpadami

06.09.2017

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia PF ISO 14000 z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Jednym z głównych poruszanych tematów była akredytacja weryfikatorów EMAS prowadzących audyty gospodarki odpadami. Ponadto omówiono kwestie związane ze zmianami rozporządzeń w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia PF ISO 14000.


Stowarzyszenie członkiem grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

28.07.2017

Stowarzyszenie PF ISO 14000 aktywnie uczestniczyło w pracach grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju.

Celem dotychczasowych prac zespołu było:

 • określenie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron w kontekście transformacji gospodarki w kierunku GOZ,
 • wypracowanie stanowiska do inicjatywy UE dotyczących transformacji w kierunku GOZ,
 • opracowanie Mapy drogowej w zakresie wdrożenia GOZ w Polsce, w tym cele, priorytety, horyzont czasowy oraz podmioty odpowiedzialne.

Oprócz grupy ds. odpadów funkcjonują jeszcze trzy grupy: ds. edukacji, ds. biogospodarki oraz ds. modeli biznesowych.

Odbyły się trzy spotkania grupy w terminach: 19.04, 24.05 oraz 19.06. W grupach uczestniczyli przedstawiciele administracji, NGO, biznesu, różnych instytucji i porozumień. Podstawą dyskusji na spotkaniach był projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (MD GOZ). Projekt jest zamieszczony na stronach Ministerstwa Rozwoju

Pierwsze spotkanie poświęcono zagadnieniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym w szczególności odpadom przemysłowym. MR przedstawiło założenia pracy grup roboczych (opracowanie Mapy drogowej dla Polski do gospodarki o obiegu zamkniętym) odbyła się ogólna dyskusja o problemach dot. odpadów przemysłowych w Polsce (m.in. problemy formalne w zastosowaniu odpadów przemysłowych jako produktów). Przedstawiciele ministerstwa zaapelowali o zgłaszanie w trybie ciągłym propozycji zmian prawnych oraz istniejących dziś barier we wdrażaniu w firmach rozwiązań pozwalających firmom na zamykanie obiegów (wdrażanie GOZ).

Drugie spotkanie poświęcone było zagadnieniu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Odbyła się prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście odpadów komunalnych (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju) oraz prezentacja wprowadzająca w kontekście zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Wojciech Konecki, CECED Polska). Odbyła się też praca warsztatowa w grupach polegająca na analizie poszczególnych propozycji zawartych w Projekcie MD GOZ - z punktu widzenia ich zasadności, dokonanie modyfikacji oraz propozycje dodatkowych lub alternatywnych działań. Na końcu odbyła dyskusja nad priorytetyzacją działań oraz wnioski mające na celu zmiany w projekcie Mapy drogowej GOZ. Propozycje zgłaszane przez grupy:

 • analiza rozwiązań legislacyjnych pod kątem wzajemnych konfliktów poszczególnych rozwiązań, definicji
 • mechanizmy zachęcające do wykorzystywania surowców z recyklingu w procesie produkcji
 • zielone zamówienia publiczne (dodatkowe punkty za GOZ)
 • ekoprojektowanie: realny wpływ na późniejsze zagospodarowanie odpadów (np. modułowość, recyklowalność, żywotność, naprawialność), wybór najlepszych z punktu widzenia późniejszego zagospodarowania produktów, w tym opakowań, oznakowanie opakowań
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta, transparentność systemu, sprawozdawczość, opakowania - wprowadzić podobne rozwiązania jak w ZSEE i bateriach, wprowadzić działania dot. zapobiegania powstawaniu odpadów
 • zdefiniowanie ról poszczególnych podmiotów w GOZ, określenie barier poszczególnych podmiotów, np. w gminach
 • nowe, zielone miejsca pracy
 • ślad środowiskowy
 • konsumenci: większa kontrola i dokumentowanie odbioru odpadów, ujednolicenie systemów zbiórki
 • przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności (banki żywności, działania dot. żywności na wynos)
 • większy monitoring i kontrola gospodarki odpadami, audyty zewnętrzne, również dla wprowadzających produkty na rynek, bazy danych (BDO)
 • włączenie innych przedsiębiorców w gospodarkę odpadami komunalnymi, np. cementownie, biogazownie
 • finansowanie: ustawowe ustalenie kosztów odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, wzrost opłaty produktowej, mechanizm kaucyjny na odpady komunalne, minimalne stawki dla zakładów przetwarzania i recyklerów
 • standardy przetwarzania odpadów komunalnych
 • stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu.

Na trzecim spotkaniu odbyła się kolejna prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście roli przedsiębiorców w gospodarowaniu odpadami (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju). Kolejnym punktem spotkania była prezentacja zmian w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL) oraz dyskusja nad tym zagadnieniem. Spotkanie zamykała dyskusja nad konkretnymi zapisami z Mapy drogowej i priorytetyzacja działań.

Niebawem ukaże się nowa wersja Mapy drogowej, która miałaby uwzględniać wszystkie analizy i wnioski zgłaszane podczas prac grup roboczych. Podczas wakacji odbywają się konsultacje społeczne projektu. Nadal można zgłaszać propozycje do Mapy drogowej - pomysły, rozwiązania, dobre praktyki i wszelkie przykłady dotyczące GOZ w biznesie w Polsce.

Stowarzyszenie otrzymało również podziękowania od Sekretarza Zespołu ds. GOZ pana Łukasza Sosnowskiego za aktywny udział i zaangażowanie w pracach. 


Sezon „ogórkowy”

26.07.2017

Okres wakacji letnich zwyczajowo nie obfituje w wydarzenia najwyższej wagi, stąd różnego rodzaju media podają informacje o niższej wadze gatunkowej. Jednak naszym zdaniem niektóre informacje pozornie mniej istotne mogą mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji również poza okresem wakacyjnym.
Jako że pracownicy organizacji zarejestrowanych w EMAS jak i certyfikowanych na zgodność z normą ISO 14001 wyjeżdżają w podróże służbowe i korzystają z usług hotelowych, przydatna może okazać się lista hoteli zarejestrowanych w EMAS. Proponujemy wykorzystać ją przy dokonywaniu wyboru noclegów.


EMAS Awards 2017

25.07.2017

Komisja Europejska od 2005 r. organizuje konkurs pod nazwą EMAS Awards mający na celu popularyzację EMAS oraz wyróżnienie tych organizacji, które najskuteczniej zmniejszają wpływ na środowisko w systemowy sposób. Kolejne edycje konkursu odbywają się w cyklu dwuletnim. Tegoroczna edycja odbyła się w La Valette na Malcie, a tematem przewodnim był "Wkład w przekształcanie europejskiej gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym".
Jak zwykle przyznano nagrody w trzech kategoriach:

 1. małe i średnie (w tym mikro-) prywatne organizacje;
 2. duże prywatne organizacje;
 3. organizacje publiczne.

Do tegorocznej nagrody nominowano 20 organizacji (6 w kategorii 1, 5 w kategorii 2 oraz 9 w kategorii 3). Wśród nominowanych znalazły się dwie organizacje z Polski: Cemex Polska sp. z o.o. (kat. 2) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (kat. 3). Niestety nie znalazły się one wśród trójki zwycięzców, którymi zostali:

Kat. 1 - Seacourt Ltd (Wlk. Brytania)
Kat. 2 - Martin's Hotels SA (Belgia)
Kat. 3 - Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy

Więcej o osiągnięciach nagrodzonych organizacji można przeczytać w broszurze opublikowanej na stronie Komisji Europejskiej


Norma ISO 14004:2016 normą zharmonizowaną

30.06.2017

Polskie Forum ISO 14000 uzyskało informację, że niedawno do norm uznanych przez PKN jako normy zharmonizowane (czyli norm wspierających realizację dyrektyw europejskich) została włączona norma EN ISO 14004:2016-04 "Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania".

Zgodnie z informacją na stronach PKN do tych norm należy także PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz niektóre inne normy serii ISO 14000.

Zachęcamy wszystkich zajmujących się systemami zarządzania środowiskowego do korzystania ze wskazówek z tej normy pomocniczej dla podwyższenia efektywności swoich SZŚ.

Norma ISO 14004:2016 zawiera bardzo przydatne do praktycznego doskonalenia SZŚ wytyczne opracowywania i wdrażania systemów oraz zasad zarządzania środowiskowego i ich koordynacji z innymi systemami zarządzania. Wytyczne są przeznaczone do stosowania jako dobrowolne narzędzie wewnętrznego zarządzania i nie są przeznaczone do stosowania jako kryteria certyfikacji SZŚ.


XXII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000 już za nami

26.06.2017

W dniu 21 czerwca w Toruniu odbyło się XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PF ISO 14000. Najważniejszym punktem obrad okazała się dyskusja wraz z przegłosowaniem projektu nowego statutu. Po ważnej, merytorycznej debacie nowy statut został przyjęty.

W kolejnym dniu, 22 czerwca, przed południem odbyło się szkolenie poświęcone zmianom wymagań prawa ochrony środowiska (materiały ze szkolenia są udostępniane przez sekretariat stowarzyszenia wszystkim członkom z uregulowanymi składkami). Po szkoleniu uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu toruńskiego Starego Miasta.


Nowe obowiązki związane z audytem recyklerów

13.03.2017

W dwóch kolejnych latach 2016 i 2017 weszły w życie nowe obowiązki, związane z realizacją wymagań, wynikających z ustaw opisujących tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta:

Nowe reguły to wymóg poddania się przez:

 • przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające odzysk/recykling,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zakłady przetwarzania zużytego sprzętu audytowi prowadzonemu przez weryfikatora EMAS.

Audyt taki więcej ma wspólnego z kontrolą, niż z systemami zarządzania środowiskowego i audytem systemu zarządzania, jednak - ze względu na wskazanie do jego wykonywania weryfikatorów EMAS - Polskie Forum ISO 14000 aktywnie włączyło się w przygotowania do realizacji nowych obowiązków. Forum zgłosiło uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia takich audytów (pismo z dn. 5 września 2016 r.) Propozycje nasze zostały częściowo uwzględnione w ostatecznych wersjach tych aktów prawnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania).
Zwróciliśmy się też do Ministerstwa z prośbami o zinterpretowanie postanowień aktów prawnych obowiązujących w zakresie audytów (pisma z dn. 15 lipca 2016 r. i z dn. 12 września 2016 r. w sprawie audytu recyklerów opakowań oraz pismo z dn. 9 stycznia 2017 r. w sprawie audytu w zakresie zużytego sprzętu). Otrzymane odpowiedzi (pismo z dn. 19 sierpnia 2016 r. i pismo z dn. 15 lutego 2017 r.) wyjaśniają pewne istotne kwestie, w tym istotną kwestię próbkowania. Z pisma z dn. 15 lutego 2017 r. wynika, że Ministerstwo, odmiennie, niż uprzednio, dopuszcza próbkowanie przy audycie w zakresie zużytego sprzętu. Zauważyć jednak należy sformułowanie wyraźnego zastrzeżenia co do odpowiedzialności weryfikatora/audytora za dobór próbki i jej wpływ na pewność uzyskanego wyniku. Tam, gdzie proces próbkowania może mieć wpływ na wynik prowadzonych działań, nie powinien być on stosowany.

Przedstawiciele Forum wnieśli też istotny wkład w opracowanie dokumentu "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami" (DAVE-02) opublikowanego przez Polskie Centrum Akredytacji w listopadzie 2016 r. Faktyczne wdrożenie tego dokumentu będzie mogło jednak nastąpić dopiero po uchwaleniu przez Sejm obowiązku posiadania przez weryfikatorów EMAS dodatkowej akredytacji dla prowadzenia audytu recyklerów.

W ramach przygotowań jednostek - akredytowanych weryfikatorów EMAS do procesu akredytacji zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa szkolenia dla auditorów EMAS wg programu określonego w dokumencie DAVE-02. Zachęcamy do dzielenia się wnioskami z prowadzonych audytów (kontroli) i sygnalizowania pojawiających się problemów. Zebrane od weryfikatorów informacje i problemy z audytów służyć będą wypracowywaniu jednolitych zasad i podejścia do audytów oraz zostaną wykorzystane przy organizacji kolejnych szkoleń i warsztatów doskonalących dla weryfikatorów.


Czy Polskie Forum ISO 14000 ma realny wpływ na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego?

10.02.2017

Odpowiedź jest dosyć złożona. Realny wpływ Stowarzyszenia PFISO 14000 na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego ma dwa wymiary: bezpośredni i pośredni.

Jeżeli chodzi o wymiar bezpośredni, to za jakość pracy poszczególnych audytorów odpowiadają akredytowane jednostki certyfikujące, a te z kolei są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Rola stowarzyszenia w tym przypadku jest ograniczona. PFISO 14000 stara się wpływać na Polskie Centrum Akredytacji i komentować wszelkie dokumenty związane z SZŚ np. programy akredytacji. Jednak od dobrej woli PCA zależy, czy uwagi stowarzyszenia zostaną przyjęte do stosowania. Podobnie z jednostkami certyfikującymi - PFISO 14000 prowadzi szkolenia dla audytorów mające na celu właściwą interpretację wymagań norm (z pewnym skutkiem - m.in. wzrost uwagi audytorów na kwestie zgodności z prawem oraz zrozumienie koncepcji ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom), ale nie jest to oczywiście wpływ bezpośredni.

Jeżeli chodzi o wpływ pośredni, to jest on znacznie większy. Członkami Forum są najważniejsze akredytowane jednostki certyfikujące w kraju, co oznacza, że doceniają rolę stowarzyszenia. PFISO 14000 jest chyba jedyną organizacją, która umożliwia audytorom różnych (konkurujących ze sobą) jednostek certyfikujących spotkać się na wspólnym szkoleniu i wymienić poglądy. W przypadku nowej normy ISO 14001 stowarzyszenie ma dobrą podstawę do twierdzenia, że dysponuje być może najlepszą w kraju wiedzą na temat interpretacji jej wymagań, gdyż to właśnie przedstawiciel Forum ISO 14000 uczestniczył bezpośrednio w pracach nad treścią nowej normy - jako jedyny przedstawiciel Polski w Komitecie Technicznym 207 ISO. W przypadku EMAS, PFISO 14000 jako pierwsze w Polsce uzyskało od Ministerstwa Środowiska akceptację autorskiego programu szkoleniowego dla weryfikatorów środowiskowych i z pewnością przeprowadziło najwięcej takich szkoleń w kraju. Komentowanie decyzji PCA (w odniesieniu do ISO 14001 i EMAS), GDOŚ (odnośnie EMAS) oraz opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak i rządowym odnosi również pewien skutek.

Podsumowując, trudno skwantyfikować realny wpływ PFISO 14000 na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego w Polsce, ale wydaje się, że jednak taki wpływ istnieje, choć raczej pośredni niż bezpośredni.