eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000

ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182

NIP: 951-17-13-993

Sekretariat: (adres do korespondencji)

ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk

tel. 58/719 75 78

e-mail: sekretariat(at)pfiso14000.org.pl

punkt informacyjny w Częstochowie:

tel. 34/321-43-80; tel. kom. 504 255 341 

Klauzula informacyjna RODO