eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA PF ISO 14000

Biorąc pod uwagę sugestie wielu członków Stowarzyszenia począwszy od roku 2013 chcemy wprowadzić stały harmonogram spotkań organizowanych przez Polskie Forum ISO 14000. Oznacza to, że spotkania Klubu Pełnomocnika SZŚ i Klubu EMAS będą odbywały się w tym samym okresie (przełom lutego i marca oraz września i października - Klub Pełnomocnika oraz Klub EMAS druga połowa maja). Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się ostatnia konferencja pn. "Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego" zmotywowało nas do podjęcia wysiłku, aby konferencja Polskiego Forum ISO 14000 stała się corocznym punktem w Państwa kalendarzach (druga połowa kwietnia).

W najbliższym czasie proponujemy:

Seminarium WYZWANIA STOJĄCE PRZED ORGANIZACJAMI W ŚWIETLE WYMAGAŃ NOWEJ NORMY ISO 14001:2015 część I
3 - 5 października 2016 r. Władysławowo

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, które odbędzie się w dniach 3-5 października 2016 roku w pensjonacie Pomorzanka we Władysławowie (www.pomorzanka.com.pl)

Spotkanie będzie pierwszym z dwóch szkoleń, łącznie obejmujących wszystkie wymagania normy ISO 14001. Kolejność uczestnictwa w seminariach nie ma znaczenia, ponieważ planujemy powtarzanie/kontynuację spotkań w zależności od zainteresowania.

Tematyka szkolenia będzie zawierać:

 1. Omówienie polskiego wydania normy ISO 14001. Okresy przejściowe.
 2. Omówienie terminologii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych definicji.
 3. Porównanie i omówienie wymagań normy w zakresie:
  • kontekstu działania organizacji, określania potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, ustalania zakresu systemu zarządzania środowiskowego,
  • polityki środowiskowej i roli najwyższego kierownictwa,
  • nadzoru nad dokumentacją i zapisami,
  • identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych (w tym wykorzystanie oceny cyklu życia – jako sposobu identyfikacji aspektów),
  • identyfikacji i uwzględniania ryzyk i szans,
  • obowiązków zgodności (identyfikacji wymagań prawnych i innych)
  • ustalania celów środowiskowych i planowania ich realizacji,
  • zasobów, odpowiedzialności i uprawnień.
 4. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie nowych i zmienionych wymagań.

Szkolenie poprowadzą osoby, które wzięły udział w procesie opracowywania nowego wydania normy, najbardziej kompetentni eksperci w obszarze systemów zarządzania.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa