eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA PF ISO 14000

Biorąc pod uwagę sugestie wielu członków Stowarzyszenia począwszy od roku 2013 chcemy wprowadzić stały harmonogram spotkań organizowanych przez Polskie Forum ISO 14000. Oznacza to, że spotkania Klubu Pełnomocnika SZŚ i Klubu EMAS będą odbywały się w tym samym okresie (przełom lutego i marca oraz września i października - Klub Pełnomocnika oraz Klub EMAS druga połowa maja). Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się ostatnia konferencja pn. "Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego" zmotywowało nas do podjęcia wysiłku, aby konferencja Polskiego Forum ISO 14000 stała się corocznym punktem w Państwa kalendarzach (druga połowa kwietnia).

Program szkoleń zostanie przedstawiony w najbliższym czasie.