eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Szkolenia

OFERTA SZKOLENIOWA PF ISO 14000

Biorąc pod uwagę sugestie wielu członków Stowarzyszenia począwszy od roku 2013 chcemy wprowadzić stały harmonogram spotkań organizowanych przez Polskie Forum ISO 14000. Oznacza to, że spotkania Klubu Pełnomocnika SZŚ i Klubu EMAS będą odbywały się w tym samym okresie (przełom lutego i marca oraz września i października - Klub Pełnomocnika oraz Klub EMAS druga połowa maja). Duże zainteresowanie, jakim cieszyła się ostatnia konferencja pn. "Stan obecny i perspektywy rozwoju systemów zarządzania środowiskowego" zmotywowało nas do podjęcia wysiłku, aby konferencja Polskiego Forum ISO 14000 stała się corocznym punktem w Państwa kalendarzach (druga połowa kwietnia).

W najbliższym czasie serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Klubu Pełnomocnika SZŚ pt. Podsumowanie okresu przejściowego dla normy ISO 14001:2015, które odbędzie się w dniach 3-5 października 2018 r. w pensjonacie POMORZANKA we Władysławowie (www.pomorzanka.com.pl)

Program seminarium obejmuje omówienie wszystkich wymagań normy ISO 14001:2015 ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań, tych, które uległy znaczącym zmianom oraz tych, które sprawiają najwięcej trudności, takich jak:

  1. Kontekst organizacji
  2. Identyfikacja aspektów środowiskowych z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia
  3. Identyfikacja ryzyk i szans i uwzględnianie ich w SZŚ
  4. Udokumentowana informacja

Dla każdego z wymagań przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania z organizacji działających w Polsce.

Seminarium jest przeznaczone zarówno dla organizacji, które poszukują dobrych praktyk dla doskonalenia swojego systemu zarządzania środowiskowego, jak i tych, które planują jego wdrożenie w oparciu o normę ISO 14001:2015.

Wykłady prowadzić będą eksperci uczestniczący w tworzeniu normy ISO 14001 (przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 ISO) będący aktywnymi audytorami jednostek certyfikujących.

Szczegóły organizacyjne

Karta zgłoszenia