eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis składa się z części ogólnodostępnej oraz części wymagającej zalogowania się. Zawartość serwisu znajdująca się w częściach ogólnodostępnej oraz wymagającej zalogowania się jest udostępniana nieodpłatnie.  

2. eko-net.pl zachowuje prawo do zaprzestania udostępniania wybranych lub wszystkich elementów serwisu bez podania przyczyn na dowolny okres czasu. Zaprzestanie na stałe spowoduje usunięcie danych użytkowników. Zmiana domeny lub serwera nie stanowi zaprzestanie udostępniania.  

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji, poprzez wybranie w swoim profilu opcji rezygnacji.  

4. Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane podane podczas rejestracji. Nie ma jednak możliwości zmiany adresu e-mail.  

5. W trakcie rejestracji użytkownik wypełnia wszystkie pola formularza rejestracyjnego. W przypadku chęci uzyskania dostępu do szkoleń internetowych użytkownik zaznacza pole Szkolenie.  

6. W trakcie rejestracji użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, miejsce pracy lub uczelnię, zainteresowania, adres poczty elektronicznej oraz hasło.  

7. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą udostępniane innym podmiotom.  

8. Wszystkie materiały publikowane w serwisie mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny i nie stanowią rozstrzygnięć w konkretnych sprawach.

9. eko-net.pl nie udziela odpowiedzi na jakiekolwiek pytania dotyczące informacji w indywidualnych sprawach użytkowników serwisu.  

10. Udostępniane materiały są chronione w sposób przewidziany prawem. eko-net.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów publikowanych w serwisie, z wyjątkiem reklam i ogłoszeń, bezpłatnie i bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła.  

11. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z tym, że o zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem 7 dni.  

12. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją wyraża zgodę na otrzymywanie od eko-net.pl na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:
a) newslettera zawierającego informacje o nowościach zamieszczonych w serwisie,
b) informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez eko-net.pl oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji eko-net.pl