Rejestry wymagań prawnych

Rejestry wymagań prawnych

Identyfikacja wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, bhp i energii

Oceny zgodności

Oceny zgodności

Oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
w zakresie ochrony środowiska i bhp

ISO 14001 / EMAS

ISO 14001 / EMAS

Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego

Obsługa środowiskowa firm

Obsługa środowiskowa firm

Przejęcie zadań i obowiązków przedsiębiorstw
z zakresu ochrony środowiska

Ekspertyzy i analizy

Ekspertyzy i analizy

Opracowania dotyczące kwestii środowiskowych w działalności gospodarczej

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia otwarte oraz dedykowane
(na zamówienie)
Specjalizujemy się w praktycznym stosowaniu zintegrowanego zarządzania środowiskowego obejmującego współczesne koncepcje ochrony środowiska takie jak:

  • najlepsze dostępne techniki (BAT – best available techniques) – w tym dostosowanie do Konkluzji BAT publikowanych dla wybranych sektorów,
  • zintegrowane zapobieganie i nadzorowanie zanieczyszczeń (IPPC – integrated pollution prevention and control), w oparciu o wymagania dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED– Industrial Emissions Directive),
  • systemy zarządzania środowiskowego – w tym wdrażanie i doskonalenie systemów opartych na Normie Międzynarodowej ISO 14001 oraz Rozporządzeniu EMAS (EMAS – Eco Management and Audit Scheme),
  • nadzór nad poważnymi awariami (COMAH – Control of Major Accident Hazards), w tym analiza kryteriów kategoryzacji zakładów przemysłowych (SEVESO).

OCENA ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI

Ślad węglowy organizacji to suma bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych związanych z jej działalnością i wyrażonych jako ekwiwalent CO2.

Wyznaczanie śladu węglowego organizacji służy określeniu poziomu, w jaki sposób organizacja wpływa na klimat.

Chcesz poznać ślad węglowy swojej organizacji? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dowiedz się więcej o ocenie śladu węglowego →

Skontaktuj się z nami: zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem


NOWE PRZEPISY

ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Poradnik przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

POBIERZ PORADNIK