Dz. U. 2023 poz. 877 – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, odpady, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych …Czytaj dalej »