OCENA ŚLADU WĘGLOWEGO ORGANIZACJI

Ślad węglowy organizacji to suma bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych związanych z jej działalnością i wyrażonych jako ekwiwalent CO2.

Wyznaczanie śladu węglowego organizacji służy określeniu poziomu, w jaki sposób organizacja wpływa na klimat.

Chcesz poznać ślad węglowy swojej organizacji? Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Dowiedz się więcej o ocenie śladu węglowego →

Skontaktuj się z nami: zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem


ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Poradnik przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

POBIERZ PORADNIK