ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI JAKO CZĘŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Poradnik przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji.

POBIERZ PORADNIK