Dz. U. 2022 poz. 89 – komunalne osady ściekowe

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2022 poz. 89) wprowadza nowe warunki stosowania komunalnych osadów … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 84 – ochrona przyrody

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 84) wprowadza zmiany w ustawie … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1 – system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 poz. 1) wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 17 lipca 2009 … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 2473 – jednostkowe stawki za usługi wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2021 poz. 2473) przedłuża do … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 2375 – roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. …Czytaj dalej >>