Dz. U. 2024 poz. 927 – gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. … Czytaj dalej »

Dz.U. 2024 poz. 878 – Kodeks pracy

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. 2024 poz. 878) zmienia ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. … Czytaj dalej »

Dz. U. 2024 poz. 834 – zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (…), Prawo ochrony środowiska, Prawo atomowe

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz.U. 2024 poz. 834) zmienia m.in.: Czytaj dalej »

Dz. U. 2024 poz. 757 – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu … Czytaj dalej »

Dz.U. L, 2024/1328, 17.5.2024 – zmiana załącznika XVII do REACH

Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, … Czytaj dalej »