Dz. U. 2023 poz. 104 – system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2023 poz. 84 – doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – tekst jednolity

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2023 poz. 23 – stosowanie komunalnych osadów ściekowych – tekst jednolity

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2023 poz. 1 – funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 2778 – książka obiektu budowlanego oraz system Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 …Czytaj dalej >>