Dz. U. 2021 poz. 2166 – efektywność energetyczna – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166) …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 2151 – odpady, utrzymanie czystości i porządku w gminach, baterie i akumulatory, substancje chemiczne i ich mieszaniny, opakowania i odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151) zmienia ustawę z dnia …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 2127 – Prawo ochrony środowiska, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 2067 – warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 1973 – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. … Czytaj dalej >>