Dz. U. 2023 poz. 369 – ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie …Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 295 – odpady, Prawo wodne, szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw …Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 269 – szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej …Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 160 – gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2023 poz. 104 – system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów …Czytaj dalej >>