M. P. 2021 poz. 923 – stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w 2022 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 1718 – Prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718) ustanawia krajowe ramy prawne dla przeciwdziałania inwazyjnym gatunkom obcym (IGO) … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 1710 – pomiary wielkości emisji

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710) określa …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 1648 – utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, odpady

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o … Czytaj dalej >>

Dz. U. 2021 poz. 1642 – Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. … Czytaj dalej >>