Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. 2020 poz. 1071)  określa:

  • adres strony internetowej umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
  • zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników bazy.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1071 – funkcjonowanie BDO