Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji i (Dz. U. 2020 poz. 1077) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy  z dnia  17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1077 – zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – tekst jednolity