Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1219 – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity