Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2020 poz. 154) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 154 – przewóz towarów niebezpiecznych – tekst jednolity