Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020 poz. 1903) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1903 – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa – tekst jednolity