Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2028 – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – tekst jednolity