Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. U. 2020 poz. 2035) określa metodę obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu za rok 2021 i lata kolejne.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2035 – sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego