Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2065 – substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane – tekst jednolity