Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2127) zmienia ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 oraz m.in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2127 – Prawo ochrony środowiska, efektywność energetyczna