Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862)

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2187 – zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa – tekst jednolity