Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2020 poz. 2221) określa zakres i sposób przekazywania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska oraz zarządy województw informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

Czytaj więcej: www. regulis.pl

 

Dz. U. 2020 poz. 2221 – przekazywanie informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza