Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 2311) określa zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2311 – zakres i sposób prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku