Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. 2020 poz. 2405) określa:

  • rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
  • dane inne niż wyniki pomiarów, zbierane w wyniku monitorowania procesów technologicznych,
  • terminy i sposób prezentacji danych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2405 – pomiary prowadzone w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia