Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 296) określa:

  • wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, a także
  • wymagania w zakresie sposobu magazynowania odpadów palnych, zachowania bezpiecznych ze względu na ochronę przeciwpożarową odległości w miejscach magazynowania odpadów oraz w stosunku do obiektów sąsiednich i granic działek.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 296 – ochrona ppoż. miejsc zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów