Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3) określa warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 3 – warunki uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne