Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568)  wprowadza zmiany w ustawie o odpadach.

Zmiana ta umożliwia prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r. Dokumenty będą musiały zostać wprowadzone do BDO niezwłocznie, a ich wprowadzanie będzie musiało zostać zakończone do dnia 31 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 568 – odpady