Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695) zmienia m.in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo ochrony środowiska mają na celu wprowadzenie rozwiązań przyspieszających, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii proces inwestycyjny dla instalacji radiokomunikacyjnych.

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo wodne umożliwiają podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wód i urządzeń wodnych szybkie reagowanie na przypadki zagrożenia wód lub urządzeń wodnych w celu ochrony obywateli i utrzymania bezpieczeństwa państwa.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 695 – Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne