Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. 276 i 284) oraz m.in. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w  ustawie – Prawo wodne mają na celu doprecyzowanie stosowanej terminologii do funkcjonujących instytucji opatrywania klauzulami map przez organy SGiK.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 782 – Prawo wodne