Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2020 poz. 785) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1922).

Zmiana polega na aktualizacji metryczki publikacyjnej dyrektywy RoHS II.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 785 – niebezpieczne substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym