Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2020 poz. 859) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 859 – monitorowanie przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi – tekst jednolity