Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2021 poz. 1012) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowego (Dz. U. 2020 poz. 1477) w zakresie przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi towarów objętych pozycją CN ex 2711, tj. propan, butan oraz mieszaniny propan-butanu.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1012 – towary, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi